Golden Lotus
v/ Charlotte og Allan Weppenaar Pedersen.                          
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  info@goldenlotus.dk
 
 
 

Mandala, Meditation og Vækst for Børn

ved Charlotte

Mandala, meditation, og malekursus for børn hvor barnet vil lære at udtrykke sig på egne betingelser, og lære at forblive i sin egen spontanitet, kreativitet og væren. Vi tager udgangspunkt i skabelseslyden A og barnets egen kontakt til centrum, hjertet og sine egne kvaliteter i form af farver. Dernæst skabes en mandala (cirkel), på indisk bomuldspapir, hvor barnet bringer sig selv i centrum, og arbejder dernæst med et element ad gangen, og sit forhold til dette (jord, vand, ild, luft, æter). Dette males ned i mandalaen, og der dannes et helheds udtryk.

Mandalaen kan hjælpe barnet til at afbalancere sig i sin vækst, drømme og meditation. Vi vil arbejde med enkle meditationsøvelser, åndedræt, bruge af lyd, musik, bevægelse og leg med farver som inspirationskilde til barnets udfoldelse. Første dag mødes børnegruppen alene, og anden dag mødes forældrene og børnegruppen, hvor vi fortsætter meditations- og sanseøvelserne, der støtter den fælles hjertekontakt / forbindelse i familien.

Alder fra 5 – 10 år. Forudsætning for deltagelse er at jeg kender barnet.

Datoer: Ring for information

2 dage, begge dage kl. 10-15.

HELHEDSORIENTERET PÆDAGOGIK .............en pædagogisk model

Filosofien bag modellen har sin oprindelse i det urgamle symbol Cirklen ( mandala ) der står for helhed og enhed, de 5 elementer jord, vand, ild, luft og æteren (rum, væren) samt at vi alle rummer en sand indre kerne, noget ægte og oprindeligt, som vi møder i det nyfødte barn. Ofte oplever vi det som en uendelig følelse af lykke ved mødet med dette SELV.

Denne kerne (ESSENS) er væren og er en grundlæggende lysende, kærlig og medfølende tilstand i alle mennesker.

Essens har forskellige kvaliteter som f.eks humor, fred, tillid, glæde, kraft, ro, loyalitet, sødme, mildhed, glæde som er vores sande styrke /kvalitet .Taber vi denne kontakt, mister vi vores egentlige grundlag og selvværd og kan ikke tilpasse os med den individuelle kvalitet til livet. For at barnet kan få lov til at være sig selv og udvikle sig som det unikke og originale levende væsen det er, har det brug for at blive set og hørt og anerkendt som netop det unikke væsen der er i SIG SELV, ellers kan det ske, at det over tilpasser sig (det falske selv) eller det slet ikke vil tilpasse sig (asocial) Alice Miller.

Jeg mener, at et barns kontakt til sig selv og andre skal komme fra hjertet . Her mener jeg det psykiske menneskelige hjerte, således at der er følelser/ empati bagved kontakten som venlighed, kærlighed, vilje, livsgnist, sandt håb .....en ild der brænder i brystet, brænder for at leve og hjælpe til samhørighed med menneske- , dyre-, planteriget og elementerne, som sørger for at vi kan leve sammen her på jorden .

Det er min opfattelse, at lærer barnet tidligt at tage kontakt til sine medfødte kvaliteter, så vil det finde ind til sin sande styrke og derved kunne hjælpe sig selv ind i en livsretning og vej, der giver et solidt/ ordentligt fundament at stå og gå på.

Jeg har omsat denne livsforståelse og filosofi til en pædagogisk praksis som jeg vil uddybe .

Modellen er skabt til at hjælpe barnet til at afbalancer sig i sin vækst og vokse op i kontakt med sig selv og sin omverden, mens det tilpasser sig livet og tilpasser dette til sig på en harmonisk måde ...som en blomst der udfolder sig (Montesorri)
Jeg har gennem mit arbejde som pædagog udviklet denne model. Dels gennem mit arbejde med børn og unge herhjemme på min skole Golden Lotus , hvor jeg arbejder som terapeut og i mit arbejde med gadebørn i de sidste 14 år og forældreløse hiv smittede børn i Cape Town, Sydafrika.

Jeg arbejder nu for bl. a. Homestead og Learn to live.( gadebørnsprojekter) samt et projekt med læger uden grænser samt Zip Zap Sociale Cirkus På de steder ligesom alle andre, er der er en fortvivlende mangel på matriale , legetøj og personale ..der er så at sige intet . Og hvad kan man så som dansk studerende gøre med børn i det pædagogiske arbejde??

Jeg har gennem alle årene mødt mange studerene i SA og alle har følt sig noget fortabte i konfrontationen med virkeligheden der ...og jeg er ofte blevet stillet spørgsmål som, hvad kan vi lave med børnene?? ..der er ingen penge til legetøj?? vi kan ikke sproget og kulturen og lign problemer.
Derfor startede jeg sammen med Anni fra Homestead ,at udvikle denne model, (den er stadig under konstruktion) således at de studerene og andre frivillige kunne gå ud fra det samme grundlag og en struktur i deres arbejde med børnene, da det ofte var et problem, at alle havde deres egne ideer. Dette skabte ofte frustration i børnene, der i forvejen er svage og forvirred..
Vi begyndte desuden at arbejde med denne model udfra at det ikke nyttede at arbejde med børnenes traumer, før de havde fundet ind til en styrke og noget helende i dem selv.

Da jeg mødte gadebørnene, var der meget jeg indså, ikke kunne lade sig gøre i arbejdet, før de havde lært, at de er børn af livet, universets og jordens børn. De er ofte forældreløse og har derved mistet et netværk som familien og samtidig lider de af at være uønsked og er meget udsatte ofre.

DEN PÆDAGOGISKE MODEL OG STRUKTUR

Jeg starter med at inddele et år i 4 eller 5 elementer (feks som et kors i cirklen) ..et rum for hvert element ..det kan også være en måned der bliver delt op i 4 lagkager eller en uge, hvor du arbejder med et element hver dag . Her er to eks. på hvorledes man kan bruge de forskellige rum til inspiration Jord : her kan man vælge elefanten , lege elefant ,gå som en ,have en snabel, føle tyngekraft , læse om elefanten ,tegne den ,sanglege, se den i Zoo eller i virkeligheden. Æteren : man kan vælge månen ,synge om den ,opleve den på film eller om natten ( det gør gadebørn ) hvorfor lyser den ,tegne den rund /halv /formørket /lysende. På denne måde arbejder man med modellen og barnet får oplevelser af de forskellige elementer.

Rummet for jord elementet:
lugtesansen, jordfarver, bjerge, dyr under jorden, grave, så og plante, musik som tromme, dybe lyde, elefanter, heste, biler, massage, kropsbevidsthed, inde i og uden på kroppen, mad, dans, afspænding, ler, forme, mineraler...

Rummet for vand elementet :
Havet, regnvejr, dråber, bæk, sø, flod, is, kulde, sne, skøjte, skyer, vaske kroppen, flyde, bølger, rytme, harmoni, vaske tøj, svømme, leg med vand, vandslange, drikke vand, børste tænder, toiletbesøg, vandfarver, forfriskende leg, rense sig, leg med følelser leg, med det ukendte, orange farver....

Rummet for ild elementet :
Solen, den gule farve, feste, fejre fødselsdage, indre solskin eller mørke skyer, ild i maven eller kulde,
varme, gnister, lyn og torden, rense, bål, tændstikker, raketter, fyrtøj, se sig selv i spejlet, projektions lege (jeg er et farligt dyr.. er en kærlig ven) lave mad, bage, at koge over, lege at slukke ild med jord og vand, march musik og kraftfuldt lyde, leg med synet ..blindelege og gættelege .....

Rummet for luftelementet:
Vinden, storme, åndedræt, synge, luften, svæve, balloner, drager, sommerfugle, fugle,flyvende insekter, engle, vinger, superhelte, himmel, højt at flyve, frisk luft, ilte blodet, træer og den grønne natur, blade, blomster, regnbuer, skyer, tornadoer...


Rummet for æteren :
Lytte ud og indad, tale, sprog, lyde, stilhed, den blå himmel, natten, sorte mørke stjerner, blå og violette farver himmelrummet planeterne, månen, Væren, at være sig, at føle sig omfavnet af Universet, Gud, kosmos, religiøse følelser, at føle plads, drømme, eventyrrejser, fantasirejser, døden,fødsel ...
MANDALAEN

Når barnet har leget med elementerne i en tid , kan man lave en mandala tegning med dem .

Jeg giver her eks. på hvordan .

Børnene samles i en cirkel på gulvet eller stole ...de voksne er også med. Der kan tændes et lys i midten eller sættes en smuk buket blomster som symbol på bevidsthed og skønhed.

Alle lukke øjnene, sanser sit bryst og hjerte og mærker følelsen af kærlighed.

Alle holder hinanden i hånden. De modtager med venstre, med håndfladen opad og giver med højre hånd og håndfladen ned ad .. Målet er at opleve at du er ikke alene, vi er et fælleskab og vi kan give og modtage kærlighed og varme .. Oplevelse af vi er et fælles hjerteslag.

Så slipper man efter en tid og mærker sit eget hjerte igen. Så hjælper pædagogen igennen vejledning barnet til at mærke sit hjerte og dennne gang spørger til hvilken farve barnet føler der ...... rød gul pink, sølv, guld ,lyseblå ,ect... børnene svarer ofte spontant og også når jeg spørger hvilken følelse de mærkede i deres hjerte, glæde, tillid, ro, osv ....dette er barnets autentiske oplevelse af sig selv ..en farve –tone. En kontakt er skabt .

Barnet får nu et stort stykke papir (noget kraftigt) jeg bruger selv indisk bomuldspapir, da det er meget flot, holdbart og billigt ...og her tegnes en stor cirkel ..Den skal lave hel rund og fin .Brug evt et grydelåg eller passer.

Der kan bruges alle slags farver og forskellige materiale kan forenes ..vand farver, farveblyanter, kridt, osv.

Barnet begynder med at tegne sig selv og sit hjerte inde i centrum af cirklen, eller sådan som det har lyst til.
Derefter skal barnet tegne sin oplevelse af jord elementer, sin oplevelse af vand, ild og luft i cirklen og kun inde i cirklen ..og tegne sin oplevelse af universet (æteren) udenfor cirklen.

Selve mandala tegningen kan forgå over flere dage .

Barnet får nu på dennne måde tegnet et dybt SELV billed af sin kontakt med elementerne , sine sanser og sin indre kerne .

Pædagogen kan igennem mandalaen se om barnet har en god balance i sin kontakt til de forskellige sanser ..er der ild ? hvilken slags ? ..ildebrand eller et stille bål.

Det kræver selvfølgelig øvelse at kunne se barnet. Jeg har med min egen praksis optrænet den evne at få øje på , om barnet udvikler sig i balance eller om der er noget, der er overudviklet eller underudviklet.

Det gode ved denne model og struktur er, at den kan udvides, er smidig og ikke er fastlåst, men kan tilpasses aldersgrupper og bruges som inspiration for pædagogen .

 
Element Farve Sans Kvalitet Følelse Emotion
Jord Rød Lugt Jordforbindelse Succes
Sikkerhed
Fiasko
Usikker
Vand Orange Smag Livslyst
Forhold til andre
Ro/Harmoni Vrede/
Uro
Ild Gul Syn Kraft / Smag Kærlighed/
Forstå
Frygt
Luft Grøn Føle Etik / Moral /
Helhjertet
Glæde Sorg /
Depression
Æter Blå Høre Årsag / Virkning Selvudtryk Undertrykke