Golden Lotus
v/ Charlotte og Allan Weppenaar Pedersen.                          
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  info@goldenlotus.dk
 
 
 


Essentiel Meditation og Mindfulness

1-årige gruppe der modes over 4 weekends,  ved Charlotte

Tilmelding er bindende for de 4 kurser

Målet med dette forløb er at skabe stilhed, ro og fred. Derved kan essensen, din sande natur, komme til udtryk. Mening og retning vil være naturlig. Dit hjerte’s iboende intelligens og sandhed vil vise sig. Meditation hjælper til klarhed i sindet og modvirker stress. Der er 4 stadier i træningen.

1 niveau:  Træning i at ”samle”, centrering- rammen for den jeg er, genkende sig selv, at komme hjem til sig selv, her og nu.

2 niveau: Næste niveau er at opbygge koncentration og åndedræt i kroppen, mellem hoved og krop, himmel og jord, mellem pinal og hara. Du oparbejder en styret koncentreret fokuseret opmærksomhed.

3 niveau: Mindfulness eller vidne opmærksomhed, på Tibetansk Vipassana, bevidst opmærksomhed, årvågent nærvær, ubundethed, og bevidst om at trække vejret.

4 niveau: Opmærksom stilhed, at opdage dig selv som en helt og samlet væsen, og for at nå det fjerde meditations niveau, er det nødvendigt at styre sin opmærksomhed, så du bevidst kan følge åndedrættet, dobbeltrettet bevidsthed, ikke dømmende bevidsthed, og kunne genkalde et billed af  f eks et menneske du elsker eller et princip du sætter højt, eller en oplevelse der har gjort indtryk. Til sidst at kunne samle alle niveauer samtidigt i stilheden og hjertet.

På alle kurser vil der være kropsøvelser og afspænding, energi og bevidstheds øvelser.

Ingen datoer i 2018

 

Fear

Our deepest fear is not that we are inadequate

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure

It is our Light, nor our darkness, that most frightens us

We ask ourselves: "Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?"

Actually, who are you NOT to be?

You are a child of Spirit. Your playing small does not serve the World

There is nothing enlightened about shrinking

So that others won’t feel insecure around you

We were born to manifest the glory of Spirit that is within us

It is not just in some of us

It is in EVERYONE

And as we let our Light shine

We give others permission to do the same

As we are liberated from our own fear

Our presence liberates others.

Nelson Mandela