Golden Lotus
v/ Charlotte og Allan Weppenaar Pedersen.                          
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  info@goldenlotus.dk
 
 
 


Det Vågne Hjerte og Kristen Mystik
1 årige gruppe som mødes 4 gange
v/ Charlotte og Allan

Inspiration til denne kursus række kommer fra flere kilder og klangbunden er fra kristne mystikere, fra old- og nutiden, som Teresa af Avila, Johannes af korset, Frans af Assisi, Thomas Keaton, Desmond Tutu, Cynthia Bourgeault, Mount Athos,  Philokalia,  Porphyrios`s hjertesprog  og Hesychasmens grundlag og IKON mystik

Den kristen mystik beskriver, med udgangspunkt i Biblen, en søgen efter den umiddelbare oplevelse af Gud. Den kristne mystik er udtryk for længsel efter en oplevelse af Guds nærvær og blive et med Kristus. Mystik betyder ”forening med Gud”, og er i kristen sammenhæng  afledt af ordet mysterium. Det kristne grundmysterium Jesus Kristus som i sin person forener Gud og menneske.

Vågenhed betyder at vende tilbage til kilden, med klarhed og enkelthed til det rum i hjertet, hvor sandheden lever. Derved bevarer den indre årvågenhed, nærvær, tilstedeværelse som hjertet er født med, genkender som åndelige og guddommelige følelser af godhed, venlighed, åbenhed, frihed, visdom og kærlighed i det spirituelle hjerte. I stilhedens rum og fylde møder vi inspiration og intuition som giver afsæt til ægte handling,  meningsfylde og fuldkommenhed.

Hver dag starter med vejledning i stilhed, dernæst kropsøvelser og afspænding, efterfulgt af stilheds meditation og bøn. De bøns praksis og visualiseringer som vi fordybe os i stammer fra klostertraditionen på Mount Athos og fra ørkenfædrene, som centreret bøn, kontemplativ bøn, hjertebøn, tanke frihed, fordybelse i nærvær, indre lytten til hjertets åbning og vejledning.  Vi inddrager ikoner , lectio divina og musik . Afrunding med opsamling hver dag.

Vi er blevet undervist i kristen mystik af centrale lærere som Fader Gregorius (Mount Athos), Pater Max Mizzi (Assisi), Wilfrid Stinissen (Karmelit ), Richard Rohr (Franciskaner) Bob Moore  (åndelig vejleder)

Ingen datoer i 2018  

 


 

For the kingdom of God

is within you.


Jesus of Nazareth